Strona Dekoori na Facebook 1501 fanów3963 klientów!
795 157 040 | info@dekoori.pl | O nas | Kontakt

Unikalne dekoracje

Od naszych projektantów

Pomoc i Obsługa

Pomagamy i doradzamy

Gwarancja zwrotu pieniędzy

Dla konsumentów, do 14 dni

Darmowa dostawa

Dla zamówień od 300 zł

Reklamacje i Zwroty

Reklamacje

 1. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, Klientowi, nabywającemu towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (konsumentowi) przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. W przypadku pozostałych klientów (tj.: nie będących konsumentami) obowiązują terminy wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej.
 3. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że kolory produktów na zdjęciach przedstawionych na stronie internetowej www.dekoori.pl mogą nieznacznie różnić się od ich rzeczywistego wyglądu i nie stanowią podstawy do zgłoszenia reklamacji. Wynika to z różnic w oddawaniu kolorów przez monitory komputerowe.
 4. Do wad technicznych nie zaliczają się faktyczne uszkodzenia wynikłe ze sposobu użytkowania zamówionego produktu.
 5. Opis reklamacji należy przesłać na adres mailowy info@dekoori.pl wraz z materiałem dowodowym w postaci zdjęć cyfrowych lub na adres fizyczny:

  Indiva Justyna Szysz
  Żelków Kolonia, ul. Spokojna 44
  08-110 Siedlce

  wraz z reklamowanym produktem i dowodem zakupu. Formularz reklamacji jest również dostępny na życzenie klienta po uprzedniej prośbie wysłanej na adres e-mail sklepu: info@dekoori.pl
 6. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 7. W przypadku przyjęcia reklamacji koszty wysyłki reklamowanego produktu do Sklepu zostaną zwrócone Kupującemu.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący konsumentem ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia wydania towaru, zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną na adres:

  Indiva Justyna Szysz
  Żelków Kolonia, ul. Spokojna 44
  08-110 Siedlce

  Oświadczenie to można złożyć również pocztą elektroniczną wysyłając je na adres Sklepu: info@dekoori.pl

  Zalecamy skorzystanie z formularza odstąpienia od umowy.

  Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem: 795 157 040
 3. Dla zachowania terminu 14 dni wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed ich upływem.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku towaru o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Oznacza to, że Sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towaru wykonanego na zamówienie klienta lub na życzenie klienta zmodyfikowanego.
 5. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a to co strony umowy świadczyły podlega zwrotowi.
 6. W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na adres:

  Indiva Justyna Szysz
  Żelków Kolonia, ul. Spokojna 44
  08-110 Siedlce
 7. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
 8. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności jakiego użył konsument chyba, że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu nie wiążący się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu do Sklepu.
 10. Skutki odstąpienia od umowy:

  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

  Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 30 PLN.

  Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.